söndag 21 april 2013

Hip, hip.

Hurra

Äntligen samtidigt relativt torrt fält, sol, lätt vind -
och helg....

Men faktum är, att vi nog inte är senare än vanligt, det bara känns så.

Ari håller på med forskning, och klubbens medlemmer  fick prova på simultankapacitet.
Hoppas att inte resultatet stretar i alla riktningar.
Vi väntar med spänning....
        Men dagen var till flygning och Palle och Torgny kontrollflög flitigt alla närvarende.          Oförsiktiga, nyklippte fick svidd skulten.

torsdag 4 april 2013

kom i håg....

                     Säsongstart

                                        Söndagen den 7. april. kl. 10
Kontrol av cert., så ta det med, och kontrollstart, om vi kan för väder och tillgång till bogsör.

Alle, som tänker flyga i år , bör komma, så ....

Vi syns