måndag 25 april 2011

Nu skall här flygas...!Med bestemta steg är man här på väg att hänga vingarna på DG-en.
Det har varit en produktiv påsk, de flesta av flygplanen är klara och de flesta av medlemmerna kontrollflygna, så nu skall här flygas.

lördag 23 april 2011

Säsonstart....


Långfredagen arbetades flitigt, men lördagen gick med provstartar i härligt sommarväder.
Säsonen är härmed officielt öppnat, mycket arbete återstår doch....

söndag 10 april 2011

Falken har landad...

Efter en lång, men mycket vacker resa, med två stopp för tankning, det ena hos vänner i Slaglille, Midtsjällands Sväveflyveklub, våra sommargäster i 2007, är nu go´biten i Skövde

lördag 9 april 2011

Hämtningsresa...


I en blixtsnabb hämtningsresa har vi hämtat vårt nya flygplan i Schneeverdingen - alla är nu hemma och planet parkerat i vår hangar.
Ut över kännta nunor på hämtningslaget, strax innan start i morse, är här bilder av de, som lämnade över papper och flygplan, samt delar av medlemsskaran, som kom för att ta avsked med sit flygplan och flyga själv, Schneeverdingen är en stor, aktiv klubb, en av tre i Hamburgs närhet, med en stor flygplanflotta av dels privatägda, dels klubbägda plan. Man huserar i ett läckert klubbhus, använder vinsch med fiberliner och tycks i största allmänhet vare ett aktivt ställe.
Således var stor fest planerad i kväll, men med 100 mil framför os föredrog vi att dra iväg hem i ställe, beklagligt nog, för det var trevligt folk.
Men det kan kanske bli senere...
Nu skall vi doch först bekanta os med vårt nyförvarv.

söndag 3 april 2011

Vårkänslor....?

Vist grips man av vårkänslor, när väggen kommer upp och husvagnarna myldrar ut ur hangaren.
Även om en del jobb är kvar, innan vi kan komma i luften.

Idag hade vi, förutom vägghissning, även uppstartsmöte, med mangrant deltagande av klubmedlemmer. Även om det öste ner, och molnbasen hotade med at komma in, når någon öppnade dören, var den minst 2500 m. inne; i sommer skall stordåd skådas.

Och snart hämtas vår nya Motorfalke i Tyskland...