lördag 21 februari 2015

Årsmöte.....                Årsmöte, såsom stadgarna föreskriver, har hållits den 19. februari, 2015, med bättre uppslutning än på många år. Eftersom dagordning är given och inte kontroversiell, kan man möjligen tillskriva tillströmningen nyfikenhet på, vad Benke hade upplevd i Bitterwasser......
                                                   Och det var inte litet!
Det finns många ställen i världen, som bjuder på större landskaplig skönhet, men ingen med liknande termikmässiga företräden.

Spännande att höra om och inspirationsgenererande att tänka på.

                  Ny hemsida på Idrott on Line håller på att skapas, med Jens som primus motor i IT-kaoset.
När den är färdig, kommer denna sida att upphöra.
Meddelande kommer på grupp-posten


fredag 6 februari 2015

Två månader till.............Påsken, ja.

Då skall vi ha säsongsstart, var det tänkt.
Så även  om det ser vintervackert ut nu, är det dax
att sätta fart!