lördag 11 januari 2014

Dynamic in i värmen....         "Dynamic"-en har flyttat in i Byggis
idag....

         Med samt en hel hopen flitiga menniskor.

        Under några veckor kommer de att göra sitt vinteröversyn.
 

            Men det finns rikligt för oss att göra
i lokalen ändå...


Observera: "Dynamic"-ens vinger väger nästan inget. Gå försiktigt runt dem!!

måndag 6 januari 2014

En innehållsrik dag....

                                                                                                                                                   Håkan framförde på vanligt - lysande - sätt sin genomgång av "planen", sådan som vi gemensamt har satt upp den och i vilken omfattning, vi lyckas uppfylla den....

        Det blev en livlig diskussion, precis som det var tänkt och många meningar blev luftade.

     

                                                                                                                                                                                                                                         Och då alla hade fått sagt sitt,lät             vi os väl smaka av Palles goda mat.

Det var en väl använd Trettondag.
Nästa hålltidspunkt är:
                    Årsmötet,
                         torsdagen den 13. februari kl. 19.00

Kom ihåg, att medlemsavgiften skall vara betalt för att få rösta....