lördag 11 januari 2014

Dynamic in i värmen....         "Dynamic"-en har flyttat in i Byggis
idag....

         Med samt en hel hopen flitiga menniskor.

        Under några veckor kommer de att göra sitt vinteröversyn.
 

            Men det finns rikligt för oss att göra
i lokalen ändå...


Observera: "Dynamic"-ens vinger väger nästan inget. Gå försiktigt runt dem!!