söndag 3 april 2011

Vårkänslor....?

Vist grips man av vårkänslor, när väggen kommer upp och husvagnarna myldrar ut ur hangaren.
Även om en del jobb är kvar, innan vi kan komma i luften.

Idag hade vi, förutom vägghissning, även uppstartsmöte, med mangrant deltagande av klubmedlemmer. Även om det öste ner, och molnbasen hotade med at komma in, når någon öppnade dören, var den minst 2500 m. inne; i sommer skall stordåd skådas.

Och snart hämtas vår nya Motorfalke i Tyskland...