tisdag 22 mars 2011

Uppstartsmöte....


Söndagen den 3. April

Start: kl. 10.00
Slut: När vi är färdiga....

Det är mycket, som skall gås igenom, så kom och var med. Vill Du flyga i år, är det mötesplikt...

Bilden: såhär ser en condor ut.