måndag 18 februari 2008

Årstillsyn SF-25 KLAR!!

För 1 timme sedan gjorde Olof Hjerpe det sista med motorn med undertecknad som assistent. Förra tisdagen gjordes årstillsynen på kropp vingar etc. Återstår montering vingar stabbe etc och kontrollkörning av motor. Det är endast 7 dagar sedan vi demonterade den... :-) rekord eller??
Nu är det cumulus på himmlen och det står en CUB (-CD) på andra sidan som vi kan använda för bogsering om vi vill...

Mvh Christer Andersson