söndag 13 september 2009

Avsked...?
Vi har fått en spekulant på vår fina LS8, kanske det var därför, att så många hade funnit vägen till fältet idag. Snart kan den vara borta och då är det dax att ta farvel, vilket många gjorde idag.
Vi vänter os att se den presumptiva köpare i näste helg....
Dessutom gjorde Mårten och Dag ännu en insats med våre ungdomsträffar, nu er vi oppe på 9 stycken, med Tony, alla genomförda av denna trio, som fortjänar all beröm. Beröm fortjäner ochså de, som idag rev av en serie presentstarter...
Vi övriga flög allt, det ville sig, vilket var synnerligen växlande, fra rena bomstarter til halvanden timme, i en strid vind, som låg ret i banan och gav höga starthöjder, termik i vågrätt och ständiga besök över golfbanan. Från 11 till 16.30 var allt i luften eller på väg dit. Faktum är, at vi idag hade kö på flygplanen....
Nu har vi så 2 (märk vel, icke 3, luftvärdighetsbevisen går ut 28. sepember) helger kvar, innan porten slår i för i år. De, som kan utnytja veckan, som kommer, är bare att avundas....