lördag 14 november 2009

Julefest

Lördagen den 19/12 är det dags för årets julfest.
Som vanligt hälsas alla medlemmar och särskild alle våra nya medlemmar samt pigga veteraner välkomna till bords för en trevlig kväll. Då vi bara kan ta emot max 50 personer så är anmälan bindande och sista anmälningsdag är 7/12 eller när det är fulltecknat. Priset är humana 200 kr. inkluderande all mat och 1 lättöl. Men som vanligt så finns det bättre "krut" i Palles bar, som är öppen, så länge någon vill ha något.
Vi börjar äta 19.30 och glöggen serveras 19.00
så kom i tid, så Du får smaka på alla läkerheterna. Sedvanligt skinklotteri blir det ochså.
Anmäler dig gör Du på listan på Knistad eller til Anders Blom 0500-451230