söndag 30 maj 2010

Segelflygets Dag...


Trots att vi icke hade gjort mycket väsen av det, dök det icke så få intresserade upp på fältet idag.
Vi, som var där, hade att göra fran 11 til 19. Tyvärr var vi för få, men ruljancen gick trots det helt fint. Vi lyckades till och med att få en yngling anmält till tävlingen; Spännande, om vi lyckas starta en gloriös segelflygarkariär....

Det är forvisso icke intresserade menniskor, som fattas, det är lärare!

På banan huserade våra tyska vänner, med sit bogserflygplan; på stråket, som nu är rimligt fast, vi med vår winsch. Trafiken var tidvis ganske tät, eftersom alla till att börja med ramlade ner lika fort, som de kom op, oavset startmetod. Men det gick utan problem. Vi kan få lift med dom, om vi så önsker - ingen anvendte möjligheten idag.

De flesta av våra gäster är kvar fram til helgen, så planer läggs för
en fest, fredag d.4. juni
Vi bör ju ta avsked med maner!