onsdag 16 juni 2010

Halvårsmöte...

onsdagen den 30. Juni, kl.19.00

gör vi status över 1. halvåret och lägger planer for det andra halvåret.
Kom och ge dit bidrag till ideerne.
Klubben bjuder på fika.