lördag 10 juli 2010

Sommerkalender..

Karlsborg har stängd, fram till 16 Augusti. Enstaka rörelser kan förekomma, lyssna på radion.

V. 29 (19 Juli och framåt) inträder i tur och ordning flygförbud på våre flygplan, periodisk besiktning skall göras.

31 Augusti, Klubbmöte, kl.19.00 på klubben.