söndag 17 oktober 2010

Höstinfo...

Så är säsongen slut för i år - med undantak för DG-en, som nu är parkerat hos "Motor", intill också den skall in för översyn.

I november är det Billingehuskonferens 19 - 21 november.
Anmälan på mail, om man vill med på föredragen och middagen
Till utställningen är det fri entre.

Valmöte den 23 november.