söndag 26 juni 2011

En dejlig dag...

   

Syv personer, i Pawnee, Bergfalke, ASK, Motorfalke och bil med släp
foranstaltade idag en utflykt till Ålleberg for at leverera de två tvåsitsare
tillbaka inför näste veckas kurs.

Efter diverse övningar i luften och på marken inmundigades kaffe och glass och så for vi åter till Knistad, två i Motorfalke och 5 i bil för att packa rasterande flygplan, som havde utnyttjat det fina väder på hemmaplan.

En ny inskolning på Motorfalken, en flygsläppskolning och två gamla flygar-
kompisar på besök.

Det har varit en dejlig dag över landet mellan sjöarna...