torsdag 28 juli 2011

Händelser i Augusti...

Så är SM/DM överstået och vårt fält ser inte ut som en potatisåker, trots allt och tack vara Lennarts trägna arbete...
Men där är ännu många dagar framför os, som vi kan utnyttja.
Följande finns på programmet i Augusti:

Segelflygets Dag, Söndag den 21. Augusti, vi startar kl 10.00 och håller på, så länge, folk vill. Här behovs folk.
V. 34, periodisk besiktning av UM och SU. Motoröversyn görs separat och enl. en annan protokol.

Halvårsmöte onsdag den 31. Augusti, kl. 19.00