lördag 24 september 2011

Landingstävling....?

Nähä,  en sådan blev det inte i år, vatten i sällan skådade mängder har öst över os, och fältet är bottenlöst!

I stället har vi idag rangeret omkring i hangaren och börjat stuva vinsch och flygplan inför husvagns-invasionen.
Mer arbete väntar i morgon, och i nästa helg.....