lördag 2 mars 2013

Vår snart.....       En sjättedel av året har gått, om tre veckor är det vårdagjämning.....

Årsmötet - här en del av de intresserade deltagare -
beslutade, att vi, om vädret står os bi, startar säsongen 2. dag Påsk, vilket är den 1. april -
på stråket, om möjligt, på asfalten om inte; i Falköping om det är det enda möjliga....

Det håller därför på att bli bråttom i Byggis.....

Dessbättre var det god uppslutning idag och nu är Bergfalken, ASKen och LS4en klara för ARC-granskning,
Motorfalken kom via den plogade gatan för egna hjul (med lite hjälp att hålla riktning på isen) över stråket, och befriat för vinger, kom även den in i värmen.
Men nu blir det ännu mer bråttom, ty om 14 dagar drar den välrenommerade flyttfirman "Ekelin & Persson" iväg söderut - och så skall även en Janus få plats!!!

Så kom igen nu: Vi har en månad kvar...