torsdag 19 december 2013

Framtidsmöte, 2014.   Trettondagen, måndagen den 6 januari,2014
 
            kaster vi ännu en blick på vår framtidsvision och hur den utvecklar sig.

Vi har många frågor, som behöver diskuteras, såsom flygplansparken, vad skall behållas, vad skall säljas och vad skall evt. köpas.

Skall vi försöka att få SM i år?

Vem skall/kan ta ansvar för våra olika flygetyg, rulletyg, byggnader och omgivelser?

Har vi Ållerbergskurskandidater?

Och sannolikt mycket mer.

Avsätt alltså hela denna dag, Palle står for mat och fika, så det blir gott.

                                                  Vi syns           kl. 10