onsdag 1 mars 2017

Snart, snart.....

         Om präcis en månad är det säsongstart....även om det sällan är möjligt att faktisk starta 1. april.


Helt osädvanligt är klubbens flygplan, Motorfalken, Twin IIIan och vår gamla Bergfalke i år klara, eller nästan klara för ARC-granskning, det har nog alldrig hänt tidigare.
Även LS4an har klargöringen i sikte.

Men som något nytt finns det i år minst 5 privatägde flygplan, som även de vill ha plats i byggis. Två av dem syns på bilden, som är från senaste helg.

Och så projekt "Bergfalke 4" som pensionärsligan håller på med....

Nästa byggsäsong får vi nog lov att göra upp en arbetsplan för byggis!