fredag 21 april 2017

"Flamman"


     Vårt  4-dagars projekt, flygning med ungdomar från en fritidsgård i kommun, är avslutat: Vi han med att flyga med två tredjedalar av totalt 100 möjliga.

 Inte dåligt i den ökänd svekfulla månad, april.

Dessutom fick vi tillfälle att prova av materiellet, som fungerade opåklagligt.

    Kvar att prova ut är nu de privatägda, där enbart Birges Duo Diskus har hunnit med att visa vad den går för, även om "Kalle Erik" ochså har jagat RST-poäng.

  Förhoppningsvis kan vi snart ha allt i luften.

Hur som hälst och trots aprils luner är vi tidigare ute än vanligt....