söndag 25 november 2007

Arbetet i byggis fortskrider

Lördagen böjd en hel del gôtt arbete i byggis. Vi har nu vänt både Janus och LS8 upp och ner; demonterat, rengjort och monterat huvudhjulen. Flygplanen ser i övrigt bra ut undertill med få om alls några gelcoatskador. Vi kör på som vanligt tisdagar och lördagar. Du som medlem är alltid välkommen. En liten insats betyder väldigt mycket. Tack till alla som deltog i lördags.

Vi som var där kunde dock med bestörtning konstatera att inbrottet natten till torsdagen var mer omfattande än vad vi först trodde. En handlingsplan behöver nu arbetas fram för att komma till rätta med bekymren. Vi återkommer om detta men goda idéer mottages tacksamt.

/Daniel Johansson