onsdag 28 november 2007

Kill-punkten
Rapport från "Kill-punkten", ett inslag i Skövdeskolornas jämställdhetssatsning på högstadiet.
Vanligaste frågorna till oss idag på Valhall: Får jag flyga efter honom?
Och efter en snabb koll på Condorens knappspäckade joy-stick: Hur skjuter man??!

Christer och undertecknad ställde upp bland fjorton utställare med klubbens Condor, upphottad med en digitalkanon, samt lite mer anspråkslöst informationsmaterial. Gensvaret var över förväntan. Det bildades till och från en tålmodig kö fram till Condoren. Flyg- till och med i segelflygets uttalat fredliga form- väcker uppenbarligen starkt gensvar. Primärintresset finns, frågan är hur vi skall ta vara på det.

Vi har med oss en lista på ett tiotal mail-adresser till intresserade grabbar mellan tretton och sexton år. Vi har bara lovat att vi skall meddela när vår säsong går igång, och när man alltså skulle kunna få sig en flygtur. Formerna för detta har vi inte sagt något om, det får vi ju fundera på.
Men det är vi som har bollen.Och det finns nog hopp om både ungdomen och segelflyget.
Text: Uno stenlund

Bild/Film: Christer Andersson