lördag 29 december 2007

Sportlicenser för 2008

För att erhålla sportlicens för 2008 krävs förnyad ansökan till Segelflyget. Se vidare denna länk:
http://www.segelflyget.se/w/index.php?p=shownews&i=113

Segelflygchefen har på klubben hängt ett kuvert med ett antal underskrivna blanketter för ansökan. De av er som vill ha sportlicens för nästa år fyller själv i sina uppgifter och skickar in till Segelflyget. Adressen är Segelflyget, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm.

Tänk på att även för RST krävs sportlicens. Och vi önskar ju så många resultat som möjligt från Skövde, åtminstone så vi kan visa de andra klubbarna i regionen att våra piloter hittar de bästa termikstråken?!

/Daniel Johansson