tisdag 20 oktober 2009

Höststart....

Framtidgruppen har nu haft flera möter och är snart klar med förslag til framtidsutsikter. På söndag den 25. oktober, kl. 1800 håller den ett öppet möte, där även vi andra kan delta. Kom och ta del i diskussionen.

Lördag den 24.oktober kl. 1030 är det byggstart,Benke håller i den. Kanske vi för en gångs skuld kan få våre flygplan klare i god tid. Till det behövs din hjälp.

Och lördag den 7 november kl. 1000 kommer framtidsgruppen med sine förslag, det bör inte missas, häller.