fredag 16 oktober 2009

Styrelsemöte....


Även om sommeren definitivt är slut, är ärbetet för styrelsen det inte, och här syns det meste av styrelsen i flitigt arbete i går kväll, det planeras för höst och vinter - och ordförandens frys plundras, den skall tömmas, ty om 14 dagar forsvinner ordföranden till vintervistet på den anden sidan dammen....
Den övriga styrelsen, supplerat med nya medlemmer, som Ni väljar på
Valmötet den 12 november
arbetar vidare, vinteröversyn står för dörren, vi börjar den 24. Oktober, tisdagar och lördagar gäller som vanligt. LS8an står först, den inte är sålt än...
Framtidgruppen gnuggar geniknölerna, vi venter spänt på, vad de kommer ut med.
Och så är det ju Billingehuskonferens i November, ochså.
Det är nästen så, at man kanske skulle stanna kvar i Skövde?
Men så blir det problem på annat håll.
Bilder kommer så småningom från "långt bort".