söndag 12 augusti 2012

Ännu en EK....                     Johan Smedman

har gått EK. Vi gratulerar.

Och Palle, som försvarande mästare i pricklanding, arbetar flitigt på sitt eget fördärv: Eleverne lander som en dröm...

Det kan bli en spänande landingstävling den 1. september.

Men nu först Segelflygets dag, nästa helg...