söndag 19 augusti 2012

Segelflygets Dag 2012...

....var söndag, och det var tur, eftersom lördagen flöt bort i regn.
I stället gladde Thomas Pyls oss, som ändå var där, med att komma med Janus-en, klar, ARC-ad och fin.


    Söndag blev bättre, och redan kl. 10 var de första gäster på platsen.


   Två instruktörer höll i flygandet, som gick i vind på tvärs och ganska korte flygtider.

   Två vinschförere hade all världens möda att locka fallskärmarna in över staketet.

  Övriga lösta av här och var och var allmänt trevliga....


         Tack till alla, som lyfte och bar denna dag.